TRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI

TRNAVSKÝ ORGANOVÝ FESTIVAL

27. júl – 31. august 2018
začiatky koncertov 20:00

27. júl. piatok
Bazilika sv. Mikuláša

JOHANNES SKUDLÍK / NEMECKO
J. S. Bach, C. Franck, Th. Dubois, P. Cochereau, F. Liszt

29. júl, nedeľa
Bazilika sv. Mikuláša

WLADYSLAW SZYMANSKI / POĽKO
J. P. Sweelinck, G. Morandi, F. Mendelssohn,
M. Surzyński, A. Rubunistein, I. Boëllmann

5.august, nedeľa
Bazilika sv. Mikuláša

KEIKO INOUE / JAPONSKO
G. Frescobaldi, J. S. Bach, G. Böhm.  D. Mendelssohn,
R. Schumann, Th. Dubois

12. august, nedeľa
Bazilikasv. Mikuláša

PRZEMYSLW KAPITULA / POĽSKO
G. Muffat, L. van Beethoven, S. Scheidt, F. Moretti,
F. Nowowiejski, V. Petrali, L. Boëllmann

19. august, nedeľa
Bazilika sv. Mikuláša

ANDREJ HERINEK, organ / SLOVENSKO
LUCIA KROMMER, viola de gamba / RAKúSKO
JOSE VAZQUEZ, viola de gamba / USA
J. C. Kerll, J. M. Nicolai, A. Kühnel, M. S. von Seidl,
M. Benedicta von Satori, J. Schenck, J. M. Leffloth

26. august nedeľa
Bazilika sv. Mikuláša

GIAMPAOLO DI ROSA / TALIANSKO
G. Gabirelli, A. Scarlati, J. S. Bach, G. di Rosa

31. august, piatok
Bazilika sv. Mikuláša

GERAUD GUILLEMOT, organ / FRANCÚZSKO
G. Cavazoni, M. Godard, J. S. Bach, S. Scheidt,
J. Pachelbel, G. Frescobaldivstupné: 5€  /  dôchodci a študenti: 3€  /  ZŤP: 1€

predaj vstupeniek na mieste:  30 min pred koncertom

Zmena programu vyhradená