Mário Sedlár

Narodil sa v roku 1976. Študoval hru na organe a cirkevnú hudbu na bratislavskom konzervatóriu (I. Szabó, D. Bill), VŠMU (F. Klinda, P. Procházka, M. Kolena) a Universität für Musik vo Viedni (H. Tachezi), ako aj hudobnú vedu na FFUK v Bratislave a hudobnú pedagogiku na PFKU v Ružomberku a PFUK v Bratislave. S úspechom sa zúčastnil a je laureátom domácich aj zahraničných organových súťaží a akadémií (Bratislava – laureát, Cena SHF, Praha, Brno, Opava – laureát, Varšava, Zürich, Luxembourg, Innsbruck, Norimberg, Karlsruhe atď.). Účinkoval na mnohých festivaloch, so slovenskými a českými orchestrami a zbormi (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester, Janáčkova filharmónia, Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, Musica Vocalis atď.) a na koncertoch v Európe i v zámorí, nahrával pre rozhlas, televíziu i na cd. V rokoch 1995-2004 bol korepetítorom Speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave, neskôr aj Opery a Baletu Sliezskeho divadla v Opave. Je zakladajúcim členom umeleckého zoskupenia pre duchovnú hudbu Harmonia Seraphica (1994), vyučoval na konzervatóriách a univerzitách v Slovensku aj ČR (Bratislava, Ružomberok, Ostrava). Na Cirkevnom konzervatóriu v Opave pôsobí od roku 2004.