Helmut Hauskeller

Narodil sa v Berlíne. Je považovaný za jedného z najznámejších hráčov na panovu flautu v Nemecku. Už v štrnástich rokoch ho natoľko očarila hra virtuózov Simiona Stancu a Gheorgha Zamfira, že si začal ieto nástroje sám vyrábať a následne na nich hrať. Zároveň študoval hru na flautu a spev. Workshops a kurzy, ktoré čiastočne vedie, ho uvádzajú viac do tajomstva tohto jednoduchého, ale zároveň dokonalého hudobného nástroja z bambusového dreva. Od roku 1989 realizoval množstvo CD, rozhlasových a televíznych nahrávok. Koncertne vystupuje väčšinou s organom, ale aj s rôznymi ansámblami a orchestrami v rámci celého Nemecka, ale aj v zahraničí (Anglicko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Slovensko, Nigéria, USA). Svojou hrou inšpiroval mnohých umelcov, maliarov a skladateľov, napríklad amerického skladateľa Eugene Wilson Hancock, berlínskeho Manfreda Schlenkera a Renate Greubel, ako aj Malte Rühmanna.