Goran Končar

Narodil sa v roku 1954. Patrí k najvýznamnejším chorvátskym huslistom. Študoval na Hudobnej akadémii v Záhrebe u Martina Barica a Josipa Klima. Magisterský titul získal v triede Leonida Kogana na Konzervatóriu Čajkovského v Moskve v roku 1978. Okrem toho študoval u M. Rostala v Berne, H. Szerynga v Ženeve a Y. Neamana v Londýne. V rokoch 1981 až 1983 bol Neamanovým asistentom na Hudobnej škole Guildhall. Od roku 1988 vyučuje na Hudobnej akadémii Záhrebejskej univerzity. Vyučoval na majstrovských kurzoch v Madride, Berlíne, Turíne, Miláne, Sydney, Tokiu, Pekingu a inde. V roku 2004 začal v spolupráci s najväčšími houslistami sveta organizovať letnú akadémiu LAUS v Dubrovníku. Svoju medzinárodnú sólovú kariéru začal v roku 1982 vystúpeniami vo väčšine európskych krajín, ako aj v USA, Japonsku, Kórei a Izraeli. Od roku 1984 do roku 1994 bol koncertným rmajstrom Kráľovskej filharmónie v Londýne, Symfonického orchestra Chorvátskej rozhlasovej televízie a Záhrebskej filharmónie. Vystupoval s renomovanými orchestrami a dirigentmi po celom svete. Získal prvé a špeciálne ceny na národných súťažiach, ako aj Cenu hudobného života v Moskve (1980), prvú cena na Medzinárodnej súťaži v Bratislave (1984) a množstvo ďalších ocenení. Medzi cenami, ktoré získal, si obzvlášť cení Cenu Vladimira Nazora (2006). Vo svojej sólovej a vzdelávacej činnosti sa venuje najmä interpretácii diel Johanna Sebastiana Bacha (sólové sonáty a partity), ako aj repertoáru naštudovaného pod vedením Maxa Rostala (W. A. Mozart, E. Bloch, F. Mendelssohn ) a Leonida Kogana (ruská literatúra – P. I. Čajkovskij, A. Glazunov, A. Khachaturian, S. Prokofiev a D. Šostakovič). Osobitnú pozornosť venuje vystúpeniam klasickej hudby 20. storočia. Viacerí skladatelia mu venovali svoje kompozície. Nahrával pre EMI, BBC, CBS, France Musique, HRT a ďalšie rozhlasové a televízne stanice. Spoločnosť Croatia Records vydala jednu z výnimočných integrovaných predstavení sólových húsľových sonát Eugena Ysayeho. Profesionálne sa venuje štúdiu historických nástrojov a zvyšovaniu povedomia o hodnote dreva z Chorvátska a Bosny, ktoré bolp použité na výrobu najcennejších nástrojov. S cieľom podporiť chorvátskych výrobcov strunových nástrojov založil v roku 2005 Chorvátske združenie profesionálnych výrobcov a reštaurátorov strunových nástrojov.