Edmund Borić-Andler

Absolvoval hudobnú akadémiu v Záhrebe v odboroch klavír a organ (prof. Ida Gamulinová, prof Ljerky Očić). Magisterský titul v hre na organe získal v triede prof. Maria Penzara. Zúčastnil sa majstrovských kurzov u Jaroslava Tumu, Pietera van Dijka a Daniela Rotha. V roku 1999 sa stal absolútnym víťazom 2. chorvátskej organovej súťaže Franja Dugana. Ťažisko jeho repertoáru spočíva vo virtuóznych skladbách romantizmu a súčasnej hudby. Zvlášť aktívny je ako koncertný hráč. Na konte má niekoľko stoviek koncertov po Európe, Južnej Afrike, USA, Izraeli, Bielorusku, Ukrajine a Rusku. V roku 2010 získal cenu Franja Dugana za osobitný príspevok k zachovaniu a podpore chorvátskeho organového dedičstva. Okrem toho, že je hosťom na viacerých festivaloch, je iniciátorom podobných udalostí v Chorvátsku. Je riaditeľom Organového festivalu Záhrebskej katedrály a jedným z iniciátorov a riaditeľom medzinárodného organového festivalu Ars organi Sisciae v Sisaku, festivalu na ostrove Vis a festival ZRIN. Ako sólový organista spolupracuje so symfonickým orchestrom HRT a dirigentmi Nikšom Barezom a Pavlom Dešpaljom. Nahrávacia spoločnosť Chorvátsko Records mu vydala jeho prvé sólové CD, ktoré získalo chorvátsku cenu Porin v roku 2010. V tom istom vydavateľstve nasledovali CD nahrávky v roku 2013 „Organové dedičstvo Sisaku“ a “Organy diecézy Sisak“ v 2015. V roku 2015 mu Chorvátska spoločnosť hudobných umení udelila cenu Milka Trnina za najlepší organový projekt v Chorvátsku.