Daniel Zaretsky

Narodil sa v Leningrade v roku 1964 a študoval hru na klavíri a na organe na Leningradskom štátnom konzervatóriu. V roku 1989 získal koncertný diplom a pedagogický certifikát pod vedením profesorov E. Bazanova a N. Oksentjana. Postgraduálne štúdium absolvoval na Kazašskom konzervatóriu pod vedením prof. R. Abdoullina. V rokoch 1991 až 1993 pokračoval v štúdiu na Hudobnej akadémii J. Sibeliusa v Helsinkách (Fínsko) u prof. Kari Jussila, kde absolvoval v odbore koncertný organ s vyznamenaním. Okrem toho si doplnil svoje štúdiá v niekoľkých majstrovských triedach v západnej Európe (Guy Bovet, Marie Claire Alain, Haralda Vogel, Ludger Lohmann, Jean Guillou, David Sanger, Hans Fagius, Michael Radulescu, Daniel Roth, Peter Planyavsky). D. Zaretsky účinkoval od roku 1988 vo všetkých významných koncertných priestoroch bývalého Sovietskeho zväzu, vrátane filharmonických sál v Moskve, Petrohrade, Európe, v Južnej Amerike, Izraeli, Austrálii a USA. V roku 1991 vyhral Národnú organovú súťaž a získal tretiu cenu v medzinárodnej organovej súťaži v Speyeri v Nemecku. V roku 1990 bol finalistom Medzinárodnej organovej súťaže v Raguse v Taliansku a v roku 1993 v Lahti vo Fínsku. Taktiež nahral nahrávky pre ruské, lotyšské, švajčiarske, nemecké a dánske rozhlasové stanice a niekoľko CD. Získal veľa uznania ako organista, ktorý sa zaoberal obnovou historických nástrojov a výstavbou nových organov v koncertných sálach. Je pravidelne pozvaný do porôt medzinárodných organových súťaží v Rusku a v zahraničí. Bol organistom koncertnej sály filharmónie v Petrohrade (od roku 1997 do roku 2007). V rokoch 1996 – 2001 pôsobil ako pedagóg na hudobnej škole Petrohradského konzervatória. Od roku 2002 do roku 2007 bol docentom organa na štátnom konzervatóriu v Nižnom Novgorode – treťom najväčšom konzervatóriu v Rusku. Od roku 2006 je profesorom hry na organe na Štátnej univerzite v Petrohrade a od roku 2007 aj na Štátnom konzervatóriu v Petrohrade od roku 2011 vedúci oddelenia hry na organe a na čembale. V roku 2006 získal titul „Čestný umelec Ruska“.